Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 18 listopada 2015 r.

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Miliczu

Kierownictwo jednostki:

Komendant Powiatowy Policji w Miliczu
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu

 

 

Pion Kryminalny
(Bezpośredni nadzór nad pionem kryminalnym pełni I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu, Naczelnik Wydziału Kryminalnego oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego).

 

W skład pionu kryminalnego wchodzą:

 • Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy
 • Zespół Dochodzeniowo – Śledczy
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej
 • Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą
 • Jednoosobowe Stanowisko dw. z Przestępczością Narkotykową

 

Pion Prewencji
(Bezpośredni nadzór nad pionem prewencji pełni Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz kierownicy Rewiru Dzielnicowych, Ogniwa Ruchu Drogowego oraz Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego).

 

W skład pionu prewencji wchodzą:

 • Ogniwo Ruchu Drogowego
 • Zespół Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich
 • Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
 • Zespół – Stanowisko Kierowania
 • Rewir Dzielnicowych
 • Zespół Wykroczeń i Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych

 

Bezpośrednio pod nadzorem Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu funkcjonują:

 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół ds. Informatyki
 • Zespół Wspomagający