Ta strona używa plików cookie!
close

Zostań policjantem

Data dodania: 13 sierpnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk powiat milicki

Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem. Z każdym rokiem zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To praca dla ludzi z pasją, w prestiżowej i państwowej instytucji. Zastanawiałeś się nad pracą w Policji? Zrób kolejny krok. Nie czekaj, aż ktoś inny zajmie Twoje miejsce.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie (www.policja.pl) oraz pod numerem telefonu 071/340-40-44, a także osobiście w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Gen. I. Połbina 1 oraz w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa dolnośląskiego.


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

2. W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2019 roku:

  • 7 marca
  • 21 maja
  • 16 lipca
  • 12 września
  • 7 listopada
  • 30 grudnia

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·         Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

·         który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·         korzystający w pełni z praw publicznych;

·         posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

·         posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

·         dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi m. in. zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

·         podanie o przyjęcie do służby w Policji;

·         wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

·         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);

·         kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

·         książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiści w komórce kadrowej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu lub telefonicznie: nr tel. 71/3806209 lub 71/3806214

 UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY – dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Oficer prasowy KPP w Miliczu podinsp. Sławomir Waleński

 

 

Powiązane wiadomości