Ta strona używa plików cookie!
close

Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz wstępując już dziś do Policji

Data dodania: 12 października 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem. Z każdym rokiem zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To praca dla ludzi z pasją, w prestiżowej i państwowej instytucji. Zastanawiałeś się nad pracą w Policji? Zrób kolejny krok. Nie czekaj, aż ktoś inny zajmie Twoje miejsce.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie (www.policja.pl) oraz pod numerem telefonu 071/340-40-44, a także osobiście w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Gen. I. Połbina 1 oraz w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa dolnośląskiego.


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

2. W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2018 roku:

20 marca - 42 osoby

29 marca - 10 osób

21 maja - 15 osób

2 lipca - 70 osób

24 września - 80 osób

27 grudnia - 100 osób

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·         Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

·         który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·         korzystający w pełni z praw publicznych;

·         posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

·         posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

·         dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

·         podanie o przyjęcie do służby w Policji;

·         wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

·         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);

·         kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

·         książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiści w komórce kadrowej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu lub telefonicznie: nr tel. 71/3806209 lub 71/3806214

 UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 - Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

 - Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

 - Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 - Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 - Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ M.IN. NA STRONIE BIP KPP W MILICZU ORAZ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU 71/38-06-209.

 

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY – dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Oficer prasowy KPP w Miliczu podinsp. Sławomir Waleński

 

 

Galeria

Powiązane wiadomości