Ta strona używa plików cookie!
close

Awanse i wyróżnienia - uroczysty apel z okazji Święta Policji w Miliczu

Data dodania: 2 sierpnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Milicz

W poniedziałkowe południe 30 lipca na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Miliczu odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy powstania polskiej Policji. Tegoroczne obchody Święta Policji zostały w całym kraju objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W obecności zaproszonych gości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. dr Andrzej Łuczyszyn w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu insp. Arkadiusza Sworowskiego wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników milickiej jednostki Policji.

Wśród przybyłych gości byli m. in.:

 • insp. dr Andrzej Łuczyszyn – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 • Piotr Babiarz – poseł na Sejm RP
 • Jan Krzysztofik – Przewodniczący Rady Powiatu w Miliczu 
 • Grzegorz Duda – Wicestarosta Powiatu Milickiego
 • Halina Smolińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu
 • Ignacy Miecznikowski – Wójt Gminy Cieszków
 • Andrzej Biały – Wójt Gminy Krośnice
 • Piotr Morawek – Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
 • Wojciech Bajodek – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cieszków
 • Dariusz Moczulski – sekretarz Gminy Milicz
 • Iwona Krzyżewska-Zazula – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Miliczu
 • dr Katarzyna Pawlak-Weiss – Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 • prok. Konrad Bieroń – Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu
 • Agnieszka Chołodecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu
 • ks. Zbigniew Słobodecki – dziekan dekanatu milickiego, proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu
 • Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu
 • Joanna Kaczmarek-Jarosz – Dyrektor Oddziału Banku PKO w Miliczu
 • Tomasz Zając – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu
 • mł. bryg. Tomasz Kopeć – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
 • kpt. Krzysztof Mielcarek – Dowódca Jednostki Wojskowej w Miliczu
 • Janusz Łabuda – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Miliczu
 • Maciej Krajka – Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Milicz
 • Maciej Kaszyca – Komendant Posterunku Państw. Straży Rybackiej w Miliczu
 • Krystyna Piosik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu
 • Józef Nowak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Miliczu
 • Jarosław Milian – Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miliczu
 • Małgorzata Mierzyńska – Punkt konsultacyjno – interwencyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wraz z rodzinami oraz emeryci i renciści policyjni.

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Miliczu insp. Arkadiusz Sworowski. W trakcie przemówienia Pan Komendant podziękował wszystkim swoim podwładnym za rok ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu milickiego oraz serdecznie podziękował wszystkim, którzy w ostatnim roku wspomogli milicką Komendę Powiatową Policji. Swoje wystąpienie Pan Komendant zakończył życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności skierowanymi do wszystkich policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Miliczu oraz emerytów i rencistów policyjnych.

 

 

FUNKCJONARIUSZE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MILICZU AWANSOWANI W STOPNIU Z OKAZJI

ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU

 

KORPUS ASPIRANTÓW POLICJI:

 

Na stopień aspiranta sztabowego awansowali:

st. asp. Marcin Krysiak

 

st. asp. Jarosław Owsianik

 

st. asp. Robert Peć

                       

 

Na stopień młodszego aspiranta awansowali:

sierż. szt. Mateusz Leszczyszyn

 

sierż. szt. Rafał Nieczypor

 

sierż. szt. Karol Słocki

 

 

KORPUS PODOFICERÓW POLICJI:

 

Na stopień starszego sierżanta awansował:

sierż. Przemysław Hajdun

 

Na stopień sierżanta awansowali:

st. post. Michał Moczulski

 

st. post. Karolina Nowacka

 

 

KORPUS SZEREGOWYCH POLICJI:

 

Na stopień starszego posterunkowego awansowali:

post. Kacper Achtel

 

post. Patryk Ekiert

 

 

FUNKCJONARIUSZE

 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MILICZU NAGRODZENI PRZEZ

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU

 

W związku z tegorocznym Świętem Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podjął decyzję o wyróżnieniu nagrodą pieniężną za sumienną, wzorową i nienaganną służbę policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu:

asp. szt. Dariusza Kaczmarka

 

sierż. szt. Artura Jasków

 

st. sierż. Ewę Małecką 

 

 

FUNKCJONARIUSZE

 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MILICZU NAGRODZENI PRZEZ

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU

 Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU

W związku z tegorocznym Świętem Policji Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński podjął decyzję o wyróżnieniu nagrodą pieniężną za sumienną, wzorową i nienaganną służbę policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu:

asp. szt. Marka Misia

 

asp. szt. Przemysława Małeckiego

asp. szt. Janusza Sobolewskiego

sierż. szt. Justynę Zakrzewską

 

Odznaczenia, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody finansowe wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. dr Andrzej Łuczyszyn w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu insp. Arkadiusza Sworowskiego

 

 

PRACOWNICY KPP MILICZU WYRÓŻNIENI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU

Decyzją Komendanta Głównego Policji za wzorową pracę w pionie administracyjnym tutejszej jednostki wyróżniona została:

Paulina Skibińska – technik Zespołu wspomagającego

 

 

PRACOWNICY KPP MILICZU WYRÓŻNIENI PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MILICZU

Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU

Decyzją Komendanta Powiatowego Policji za wzorową pracę w pionie administracyjnym tutejszej jednostki wyróżnione zostały:

Magdalena Galewska – technik Zespołu  ds. ochrony informacji niejawnych

 

Aleksandra Kanak – sekretarka Wydziału Kryminalnego

 

W imieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrał wicestarosta powiatu milickiego Grzegorz Duda, który w ciepłych i życzliwych słowach dziękując milickim policjantom za kolejny rok ciężkiej i odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu milickiego, przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu bukiet kwiatów oraz okolicznościowy prezent, będące wyrazem podziękowań od mieszkańców powiatu milickiego dla milickich policjantów. Pan starosta pogratulował wszystkim wyróżnionym i życzył policjantom i pracownikom Policji spokojnej i bezpiecznej służby.

 

Życzenia wszelkiej pomyślności dla milickich policjantów i wszystkich gości przybyłych na uroczystość przekazał także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. dr Andrzej Łuczyszyn. Pan Komendant podkreślił, że dzień, kiedy obchodzone jest Święto Policji jest dniem uhonorowania trudu i wysiłku wkładanego przez policjantów podczas codziennych służb. To także dzień, w którym wspomina się tych policjantów, którzy dla zapewnienia innym bezpieczeństwa, poświęcili to, co najcenniejsze – swoje życie i zdrowie. Pan Komendant pogratulował wszystkim awansowanym i nagrodzonym i życzył wszystkim dalszych sukcesów i zadowolenia z pełnionej służby.

 

 


 

FUNKCJONARIUSZE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MILICZU

ODZNACZENI Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W 2018 ROKU 

PODCZAS DOLNOŚLĄSKICH UROCZYSTOŚCI WE WROCŁAWIU

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ został odznaczony:

asp. szt. Andrzej Pytlak

 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT” odznaczeni zostali:

sierż. szt. Bartosz Starczewski 

sierż. szt. Marcin Topolski 

 

Medale i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały wręczone 25 lipca 2018 roku we Wrocławiu podczas dolnośląskich obchodów Święta Policji.

 

Oficer prasowy KPP w Miliczu podinsp. Sławomir Waleński

 

 

 

Galeria

Powiązane wiadomości